Evalueringer

Min bakgrunn er inneklima ingeniør, men har stor interesse for alternative behandlings-metoder, både for meg selv og barna mine.

Når jeg så kom til et sted i livet der jeg hadde lyst til å se nærmere på en av de alternative metodene som jeg har benyttet med hell,
falt det naturlig på akupunktur.

Akupunktur er et solid stykke håndtverk, med nedskrevne skrifter som er mellom 4-5000 gamle.

Jeg begynte å studere ved Akupunkturhøgskolen i Oslo.
Mye reising og jobb, førte til at jeg gikk over til Vestfold Akupunkturskole, da jeg på den måten kunne være hjemme med barna og
utføre selvstudium.

Liv og Wenche tilrettela det slik at jeg og en medstudent fikk tilbud om ekstra undervisning, slik at vi kunne etterhvert følge de andre
studentene som hadde begynt studiet litt før oss.
Så takk til Wenche og Liv for deres velvillighet og innsats for at vi kunne følge de andre i klassen.

Det har vært år med mye kunnskap, mye praktisk arbeide, mye lesing, mye latter og noen tårer.

Vestfold Akupunkturskole har gitt meg en solid bruks-kunnskap i et spennende håndtverk som akupunktur er.
Deres eget skolemateriell er lett forståelig.
Lærerne byr også på seg selv og personlige erfaringer i undervisningen, som er nyttig i møte med egne klienter.

Du vil ikke være den samme personen som begynte på skolen, når du går ut av skolen............

Du vil etter endt utdannelse kunne starte egen praksis, glede deg over og fordype deg i dine favoritt temaer.
I akupunkturens verden er det enormt med litteratur og kunnskaper du kan tilegne deg, når du har basis-kunnskapen.
Så gled deg!

Basis kunnskapen får du ved Vestfold Akupunkturskole på en forståelig måte.Evaluering

Med vennlig hilsen
tidligere student
Emma J. Otervik
 

 
Til daglig har jeg min praksis på Homøopraktiker Klinikken i Tønsberg.
Jeg har Grunnfag i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole og er utdannet Rosenterapeut fra Axselsson, hvor jeg også har kurs i Vitamin og Minerallære.
Jeg er utdannet hos Mads Ulldal i Tankefeltterapi og har deltatt på mange småkurs innen alternativ behandling.

Etter å ha fått undervisning i Akupunktur 2000 hos John Boel og oppdaget hva man kunne utrette med denne akupunkturmetoden, ønsket jeg å lære mer.

Da jeg under et langtidsopphold i Spania fikk samarbeide med en lege som utførte TCM Traditional Chinese Medicin, ønsket jeg å kunne tilby dette til mine klienter da jeg vendte tilbake til Norge.

Vestfold Akupunkturskole tok opp studenter høsten 2003, og jeg var heldig å få studieplass.
Skolens lærere Wenche og Liv`s grundige undervisning og tålmodighet, samt flotte kompendier, pluss at vi til og med fikk sette nåler etter første weekenden gjorde at jeg allerede da var” heltent”.

Det som overrasket meg med undervisningen var at jeg kunne praktisere det jeg lærte umiddelbart på mine klienter og fikk til og med gode resultater, noe som gledet både mine klienter og meg.

Hele tiden ble det lagt vekt på at de måtte få oss med. Forstå det grunnleggende stoffet for siden å kunne få med oss en forståelse av det mer tyngre og kompliserte stoffet. Underveis var det mange ”aha-opplevelser” samt latter og hyggelige stunder. Da teori og praksis gikk hånd i hånd bød det ikke på noen problemer å kunne kombinere jobb og studier. Det å kunne praktisere akupunktur underveis under utdannelsen ga meg mange fordeler, det gjorde meg trygg, fordi dersom jeg var usikker kunne lærerene kontaktes.

Skolen hadde mange godt kvalifiserte gjestelærere, noe som ga meg muligheten til å benytte flere akupunkturteknikker. Jeg har jobbet innenfor helsesektoren, men alltid hatt alternativ medisin og behandling som interessefelt, det å kunne ”se og behandle” hele mennesket ble bekreftet av undervisningen ved skolen og var med på gjøre undervisningen mer levende for meg.
Som et eksempel, loven om Mor/Sønn, Mann/Hustruloven, Kosyklus – har hjulpet meg til å
hjelpe mine klienter med mellommenneskelige problemer. Hvordan det hele henger sammen har jeg fått mange bevis på.

Jeg oppdaget snart at det å behandle for de plager mine klienter kom for også resulterte i at andre plager ble bedre eller forsvant helt, Jeg behandlet en svaksynt mann som etter endt behandling kunne bevege seg fritt rundt uten smerter grunnet Artritt.

En dame kom til behandling for fordøyelsesplager. Hun ble bedre i fordøyelsen og ble samtidig bra av sin ”frossen skulder”.

Jeg opplevde skolens lærere Wenche og Liv som gode støttespillere og medmennesker.
Dette gjorde at jeg følte meg trygg når jeg skulle praktisere det som de lærte meg.

Takk til Wenche og Liv for de 3 inspirerende årene og for at jeg nå opplever små og store mirakler og fornøyde klienter.

Evaluering
Jeg er meget fornøyd med Vestfold Akupunkturskole og en stor takk for at jeg har fått en slik nyttig utdannelse, og kan derfor anbefale skolen på det varmeste.

Hilsen Gunn Gudmundson


 


 

I perioden 2004-2007 var jeg elev ved Vestfold Akupunkturskole. Jeg valgte utdannelsen fordi jeg var nysgjerrig på ”faget”, hadde hørt om gode effekter og for å få et supplement til mitt eget yrke. På forhånd hadde jeg liten innsikt i hva akupunktur innebar, og det er imponerende hvor mye man lærer på disse 3 årene! Fra å ha en vestlig medisinsk bakgrunn som fysioterapeut, åpnet akupunkturen en ny verden med den østlige filosofien og oppfattelsen av mennesket - den helhetlige tankegangen til individet og til omgivelsene, klima osv.

Utdannelsen var meget interessant og utrolig lærerik. Kompendiet vi fikk var oversiktlig og forklart på en enkel og forståelig måte. En stor fordel er at det er på norsk. Lærerne var dyktige til å formidle pensumet, de var inspirerende, tålmodige og ga seg ikke før alle hadde forstått innholdet steg for steg, noe som er utrolig viktig i denne utdannelsen.

Rekkefølgen i pensumet var optimalt – det å lære meridianene så tidlig og i tillegg få sette nålene på akupunkturpunktene i praksis gjorde det enklere å lære, forstå og å huske det. Da hadde vi et godt grunnlag og mer forståelse og var dermed mer rustet til å lære de tyngre og mer omfattende delene av pensumet. Kombinasjonen teori og praksis er for min del den beste måten å lære på. Muligheten til å sette nåler helt fra begynnelsen av ga oss allerede før endt eksamen en god erfaring og en trygghet innen faget. Utdannelsen fungerte dermed bra selv om man jobbet i tillegg – særlig i mitt tilfelle hvor jeg kunne praktisere det jeg hadde lært på akupunkturen i jobben min.

 Jeg ser på den forholdsvis lille klassen som veldig fordelaktig. Det var en trygg atmosfære med god dialog elevene imellom og også mellom elevene og lærerne. Sistnevnte skal ha mye av æren for tryggheten i klassen. Hvert spørsmål ble tatt seriøst, og jeg tror ingen kviet seg for å stille spørsmål om noe var uklart.

”Gjesteforeleserne” var suverene, og det var fantastisk at skolen ga oss muligheten til å lære spesifiserte akupunkturmetoder i tillegg til tradisjonell kinesisk akupunktur. Det at vi i tillegg også har lært om ernæring har gitt oss et bredt behandlingsspekter. Det å ha kunnskap til å kombinere forskjellige behandlingsformer, er utrolig verdifullt for å oppnå et godt resultat.

I praksis har jeg fått en ny oppfatning av mennesket. Akupunkturyrket har lært meg å jobbe mer helhetlig. I vesten skiller vi ofte mellom det fysiske og det psykiske, noe den østlige medisinen ikke gjør. Et annen viktig moment er å kjenne til sammenhengen mellom de indre organene og det ytre og at man også her jobber mer helhetlig. Der jeg tidligere kunne stå fast i behandlingen som fysioterapeut, kan en såkalt fysisk lidelse som for eksempel albueplager være forårsaket av for eksempel ubalanse i tykktarmen. Når den blir behandlet i tillegg, kan problemet være løst.

Det er utrolig spennende å stille diagnose og gi hver enkel pasient en individuell behandling. Ved hjelp av ”enkle” metoder som tunge og puls i tillegg til anamnese, kan man forholdsvis rask danne seg et bilde av pasienten og hvor problemet ligger.

Det finnes utallige tilfeller med gode resultater av akupunkturbehandlingene jeg har brukt. Spesielt spennende er når man får bekreftet positive resultater som gir utslag på undersøkelser som leger utfører. Et par eksempler er:

En pasient ble rekvirert til fysioterapi pga nakkestivhet ved sterk angstlidelse. I tillegg til fysioterapi for nakkestivheten brukte jeg akupunktur for å redusere angsten. Angstplagene ble betydelig mindre og etter i tillegg å ha styrket nyren over en viss periode, fikk pasienten beskjed av legen at hun kunne slutte å få dialysebehandling som hun pleide å få en gang i uken – nyreverdiene var blitt betydelig bedre! Legen sa at den eneste grunnen til det i hennes tilfelle kunne være akupunkturbehandlingen.

Etter en øyeoperasjon slet en pasient med en ”flekk” i synsfeltet på det ene øyet. Legen sa han måtte leve med det resten av livet – det var ingen ting som kunne gjøres for å endre det. Etter èn akupunkturbehandling var flekken borte og kom ikke tilbake!

Ved fysiske lidelser gir akupunkturbehandlingen i nesten alle tilfeller meget gode resultater. I de tilfellene kombinerer jeg ofte tradisjonell kinesisk akupunktur og akupunktur 2000, som vi har blitt undervist i på skolen. Det er fantastisk når jeg får oppleve at en pasient som kommer til behandling med sterke smerter og blir smertefri i løpet av få behandlinger. Mange av pasientene har prøvd flere behandlingsmetoder over lenger tid tidligere uten særlig resultat.

Jeg er høyst takknemlig for at Wenche og Liv startet skolen i Tønsberg og ga meg (som hadde en sønn på 4 uker da jeg begynte på skolen og ikke ønsket å dra helt til Oslo på det tidspunktet) muligheten til å utdanne meg til akupunktør da jeg ønsket det i 2004! Jeg ville ikke vært foruten akupunkturen verken yrkesmessig eller privat. En bitteliten ulempe ved at man kan bruke akupunktur ved de aller fleste plager, er at det fører til at man fungerer som terapeut på heltid – også på fritiden for familie og venner. Men hva er vel bedre enn å kunne hjelpe andre?

Evaluering
Lykke til med valget og utdannelsen, jeg anbefaler både utdannelsen og Vestfold Akupunkturskole på det sterkeste!

Med vennlig hilsen
Marianne Jonstang Grødem  


 


 

Dette er et kort resymè om hvordan jeg synes skolen har vært.

Jeg synes skolen har vært veldig lærerik for meg. Den har gitt meg innledning til en bedre forståelse av livet generelt, om hvordan mennesker kan fungere, ikke bare på den fysiske planen men også psykisk og åndelig. At vi alle sammen er en del av den store biosfæren. At hvis vi har et åpent syn kan vi til og med forebygge mye lidelser.
Naturen er i seg selv en del av oss som vi er en del av naturen, og det er viktig å lære hva naturen har å si til oss.

Selve lærdommen har bedret min livskvalitet. Jeg har lært veldig mye om meg selv og dermed også å forstå andre. Jeg har også lært om mine svakheter og å være ydmyk.
Mange ganger mens jeg var under utdanning og leste på pensum, nikket jeg og anerkjente mange ting. Det var som et slør ble tatt vekk fra øynene mine og ikke minst med lærernes hjelp og  kjærlighet, fikk jeg en innsikt i en ny verden. Lærerne har hjulpet meg med å finne min egen verden under denne fantastiske utdanningen.

Det er bare positivt og ikke noe negativt i det hele tatt å snakke om på denne skole, og jeg anbefaler på det sterkeste å ta denne utdanningen. Personlig kan jeg si at jeg angrer ikke i det hele tatt og føler meg stolt at jeg tok denne avgjørelsen. Jeg er veldig glad at våre veier krysset både for mine medelever og lærerne.

Jeg synes at rekkefølgen av pensum har vært veldig ryddig, veldig strukturert, lett å lære, lett å forstå, veldig omfattende, gode forelesere, lett å fordøye og sitter veldig fast.
Totalt tilfredsstillende.
Absolutt ingenting jeg ville gjøre anderledes.
Jeg er veldig fornøyd med pensum, lærerne, medelever, miljø, prøver, tentamen, kommunikasjon. Nei jeg har ikke noe å klage over. Det har vært supert.

I tillegg vil jeg si at en av mine drømmer har gått i oppfyllelse.
Jeg har fått meg et yrke, mange dører åpner seg, jeg møter spennende mennesker og situasjoner og jeg tenker positivt og realistisk. Jeg vil gjerne fortsette å ha kontakt.

Jeg ønsker å utvide mine kunnskaper og gjerne med lærere som Wenche og Liv. De er meget gode lærere. Jeg er superglad og stolt for at jeg har vært en av deres elever.

Evaluering Jeg føler meg så heldig.

Med vennlig hilsen
Viridiana Avendano Marin